OZ Stopa

Úvod

alebo

Prečo sme sa rozhodli založiť občianske združenie

Dedičstvo - stopy, ktoré po nás ostanú, majú pre národ nevyčísliteľnú hodnotu. Všetci sme dedičstvo dostali ako dar, ktorý nám zanechali predošlé generácie, no spolu s darom i povinnosť chrániť ho a zveľaďovať.

OZ Stopa je novovznikajúce občianske združenie, ktoré bude klásť dôraz na tvorbu a ochranu zdravého životného prostredia, na organizovanie športových podujatí, na revitalizáciu a obnovu historických pamiatok, na organizovanie rôznych spoločenských akcií a šírenie osvety v prostredí, v ktorom žijeme.

Cieľom OZ Stopa je osloviť široké spektrum ľudí, počnúc rodinami s deťmi, cez mládež až po seniorov, ľudí zaujímajúcich sa o prírodu, šport, kultúru, históriu. OZ Stopa vytvára priestor pre tých obyvateľov, ktorý sa chcú aktívne zúčastňovať na živote vo Veľatoch či v širšom zemplínskom regióne.

Chceme, aby sa každý obyvateľ Veľat a okolitých obcí cítil vo svojej obci dobre, aby bol na svoj domov hrdý a aby každý návštevník tohto krásneho kúsku zeme odchádzal s pocitom, že navštívil miesto, kam sa rád vráti.

Budeme radi, ak sa nám spoločnými malými krôčikmi podarí zveľaďovať dar ukrytý v prírode a ľuďoch zemplínskeho regiónu.