Hore

Nočný beh Trebišov 2018

Blíži sa 3. ročník NOČNÉHO BEHU

Druhú júnovú sobotu sa už tradične môžete tešiť na kvalitné bežecké podujatie. Opäť pripravujeme malý športový sviatok, ktorého samozrejmosťou bude opäť okrem iného profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, účastnícke medaily či bezpečne pripravená trať.

Tento rok sme pridali novinku – detské kategórie so štartmi od 18:00 a ďalšie sprievodné atrakcie pre najmenších. Tešiť sa môžete aj na ďalšie novinky, ktoré budeme zverejňovať postupne.

A mimochodom, výška štartovného ostala vďaka partnerom podujatia a vedeniu mesta Trebišov oproti minulým rokom nezmenená ?

Tešíme sa na vás,

Vladovia, Peťo a skvelí dobrovoľníci z OZ Stopa

 

Propozície

Dátum: sobota 9. júna 2018

Dĺžka trate: 5 km a 10 km certifikovaná Slovenským atletickým zväzom, v súlade s pravidlami IAAF a AIMS

Štarty: 10 km – 21:00, 5 km – 21:12

Povrch: pevný povrch (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v predajni O2 v Trebišove alebo na mieste štartu (podmienky uvedené nižšie)

Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2018

Kategórie

 • 5 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
 • 10 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Ženy 40 – 49 rokov
  • Muži 40 – 49 rokov
  • Muži 50 a viac rokov
  • Ženy 50 a viac rokov

Trať

Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5 km.

Štartovné

 • 5 € / osoba – online registrácia + online platba do 18. mája 2018
 • 8 € / osoba – online registrácia + online platba od 19. mája do 3. júna
 • 10 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo platba na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 18. mája 2018 dostanete štartovné číslo s Vaším menom.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • č. ú.: 2800912031/8330
 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok)“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 3. júna 2018.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 18. mája dostanete štartovné číslo s Vaším menom)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • sladké potešenie
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Oficiálne tričko podujatia

Každý účastník má možnosť objednať si funkčné tričko podujatia pri registrácii a platbe do 5. mája 2018.

Veľkosti: S – XXL, pánske aj dámske strihy

Cena: 9 €

 

Ak ste sa zaregistrovali a zabudli ste si objednať tričko, je možnosť si ho objednať dodatočne. Napíšte nám email na kontakt@ozstopa.sk (taktiež len pri úhrade platby do 5. mája 2018).

Tričko si budete môcť vyzdvihnúť spolu so štartovným číslom vopred v predajni O2, alebo pri prezencii v deň behu.

Registrácia

Do 3. júna 2018 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 17:30 do 20:30. Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia bežcov a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2018“. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo. Za neplnoleté deti sa podpisuje rodič / zákonný zástupca.

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 18. mája 2018 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 28. mája do 8. júna v predajni O2 v Trebišove.

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30
 2. sa registrujú po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30
 3. uhradia štartovné po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 – 20:30

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2018

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • V rámci vlastnej bezpečnosti si bežci musia zabezpečiť svoj odev reflexnými prvkami.
 • Dôležitým prvkom bežca na nočnom behu je ČELOVKA – účastníci by si ju mali zaobstarať pre svoju bezpečnosť a lepšiu orientáciu na tmavších miestach.
 • Cez mesto sa bude bežať po mestských cestných komunikáciách a chodníkoch. Pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

Mapa dopravných obmedzení

Trvanie dopravných obmedzení: začiatok 1 hodina pred štartom (20:00), koniec cca 2 hodiny od štartu (po dobehnutí posledného bežca).

Propozície

Dátum: sobota 9. júna 2018

Štarty: od 18:00

Povrch: pevný povrch (asfalt, spevnený chodník, dlažba)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v predajni EXIsport v Trebišove (podmienky uvedené nižšie) alebo na mieste štartu v čase 16:30 – 17:45

Kategórie

 • 6 – 8 rokov 300 metrov dievčatá – štart o 18:00
 • 6 – 8 rokov 300 metrov chlapci – štart o 18:15
 • 9 – 11 rokov 600 metrov dievčatá – štart o 18:30
 • 9 – 11 rokov 600 metrov chlapci – štart o 18:45
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov dievčatá – štart o 19:00
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov chlapci – štart o 19:15

Trať

Okruhy v parku, trať s pevným povrchom (asfalt, spevnený chodník, dlažba) bez prevýšení.

Štartovné

 • 4 € / osoba – online registrácia + online platba do 18. mája 2018
 • 6 € / osoba – online registrácia + online platba od 19. mája do 3. júna
 • 8 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo platba na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 18. mája 2018 dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • č. ú.: 2800912031/8330
 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok) dieťaťa“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 3. júna 2018.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 18. mája dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • sladké potešenie
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Oficiálne tričko podujatia

Každý účastník má možnosť objednať si funkčné tričko podujatia pri registrácii a platbe do 5. mája 2018.

Veľkosti (výška dieťaťa): 122 cm/6 rokov, 134 cm/8 rokov, 146 cm/10 rokov, 158 cm/12 rokov

Cena: 9 €

Ak ste sa zaregistrovali a zabudli ste si objednať tričko, je možnosť si ho objednať dodatočne. Napíšte nám email na kontakt@ozstopa.sk (taktiež len pri úhrade platby do 5. mája 2018).

Tričko si budete môcť vyzdvihnúť spolu so štartovným číslom vopred v predajni EXIsport, alebo pri prezencii v deň behu.

Registrácia

Do 3. júna 2018 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 16:30 do 17:45.

Neplnoleté dieťa sa registruje samo len za plnej vedomosti rodičov. Pozorne si prečítajte časť „Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla.“

Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2018 – detské kategórie“ zo strany rodiča resp. zákonného zástupcu. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo.

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre deti od 6 do 14 rokov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 18. mája 2018 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 28. mája do 8. júna v predajni EXIsport v Trebišove.

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 17:45
 2. sa registrujú po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 17:45
 3. uhradia štartovné po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 17:45

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2018 – detské kategórie

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

Podporujeme

Spolu so zaradením detských kategórií do nášho podujatia sme sa rozhodli podporiť jeden konkrétny klub, ktorý sa venuje pohybovej príprave detí veľmi aktívne a systematicky – atletickú škôlku pri ZŠ M. R. Štefánika.

Predstavenie atletickej škôlky

Detská atletika ponúka deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Atletická škôlka funguje na ZŠ M. R. Štefánika už 2. školský rok pod vedením vyškolených trénerov Mgr. Zuzany Zamborskej a PaedDr. Jany Zubkovej. Záujem o tréningy je medzi deťmi 1. stupňa obrovský. Počet členov dosiahol neuveriteľné číslo – 76 detí. Tréningy sú 2x týždenne, plus osobitná príprava na súťaže.

Počas dvoch rokov sa deti zo škôlky zúčastnili rôznych súťaží, kde dosiahli skvelé výsledky:

 • Bavme deti športom: Košice; máj 2017 – 1. miesto
 • Bavme deti športom: Košice; jún 2017 – 2. miesto
 • Štafetový cezpoľný beh: Moldava nad Bodvou – 7. miesto
 • Bavme deti športom: Košice; 2. miesto – postup do finále
 • Finále: Banská Bystrica; 14. 3. 2018
 • Detská olympiáda mesta Trebišov – 1. a 2. miesto
 • Skok do výšky: 2017 – súťaž v rámci našej školy
 • Maratónska štafeta – každoročne organizovaná na našej škole
 • Dni športu – zúčastňujú sa všetci žiaci 1. stupňa
 • Školské kolá detskej atletiky

Na tréningoch rozvíjajú základné pohybové schopnosti: rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť a obratnosť. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nie len atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

OZ Stopa sa rozhodla podporiť atletickú škôlku 2 spôsobmi:

 1. Deti z atletickej škôlky majú ŠTARTOVNÉ ZA POLOVICU (registrácia online ako všetci ostatní bežci, ale štartovné sa uhrádza pani trénerkám do 18. mája).
 2. Verejnou zbierkou pre ďalší rozvoj atletickej škôlky. Podporme spoločne zlepšovanie pohybovej výkonnosti a najmä zdravia detí v našom meste.

Plány do budúcna – na aký účel budú použité vyzbierané peniažky?

 • Nákup detskej športovej obuvi (halová obuv)
 • Nákup detských športových tašiek
 • Nákup pomôcok na cvičenie:
  • Balančné podložky
  • Štartové čísla – sada
  • Posilňovacie kolieska

 

S čím nám môžeš pomôcť v deň preteku

 • podávanie informácií pred pretekom
 • pomoc pri registrácii
 • pomoc pri organizácii dopravy
 • fotenie pretekárov, prípadne nahrávanie videa
 • počas preteku dozeranie či pretekári dodržiavajú podmienky
 • po preteku pomoc s odstránením prekážok

Pridaj sa k nám

Pošli svoje meno, telefónne číslo a veľkosť trička na kontakt@ozstopa.sk, do predmetu mailu daj „Dobrovolnik“. Pred pretekom Ti zavoláme, stretneme sa a rozdelíme si úlohy.

Organizátor

S podporou

Katarína Pejpková (rod. Berešová)

Rodáčka z Trebišova, maratónkyňa, olympionička

Športové výsledky

Výsledky na vrcholných podujatiach

 • 2005
  • MS v behu do vrchu juniorky – Nový Zéland, Wellington, 8. miesto
 • 2006
  • ME v behu do vrchu ženy – Česká Republika, Malé Svatonovice, 12. miesto
  • MS v behu do vrchu juniorky – Turecko, Bursa, 1. miesto
 • 2007
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Maďarsko, Debrecen, 10. miesto
  • MS v behu do vrchu ženy – Švajčiarsko, 21. miesto
 • 2008
  • ME v behu do vrchu – Nemecko, 16. miesto
  • MS v behu do vrchu – Švajčiarsko, 18. miesto
  • Zlatá tretra Ostrava – slovenský rekord do 22 rokov v hodinovke
 • 2009
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, 18. miesto
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Litva, Kaunas, 8. miesto
 • 2010
  • ME v cezpoľnom behu – Portugalsko, Albufeira, 49. miesto
 • 2011
  • BMW Frankfurt Marathon, čas 2:39:11, 23. miesto – splnený B-limit na LOH Londýn 2012
 • 2012
  • Olympijské hry – Veľká Británia, Londýn, maratón, 98. miesto
 • 2013
  • Svetová Univerziáda – Rusko, Kazaň, polmaratón, 12. miesto, čas 1:15:52
 • 2014
  • MS v polmaratóne – Dánsko, Kodaň, polmaratón, 53. miesto, čas 1:15:02
  • ME – Švajčiarsko, Zurich, 10 000 m dráha, 19. miesto, čas 33:28.60
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, Cassette di Massa, 12.miesto
 • 2015
  • MS v maratóne – Čína, Peking, maratón, 22. miesto, čas 2:37:24
 • 2016
  • MS v polmaratóne – Veľká Británia, Cardiff, polmaratón, 62. miesto, čas 1:16:20
  • Olympijské hry – Brazília, Rio de Janeiro, maratón, 107. miesto, čas 2:50:57

Osobné rekordy

 • 3 km – Extraliga, Ostrava, Česká Republika, čas 0:9:48.52, 22. 5. 2010
 • 5 km cesta – Austrian Women’s run, Viedeň, Rakúsko, čas 0:16:21.3, 25. 5. 2014
 • 5 km dráha – MED Riga, Lotyšsko, čas 0:16:07.7, 22. 6. 2014
 • 10 km cesta – Laborecká 10-tka, Strážske, Slovenská Republika, čas 0:33:49, 27. 7. 2014
 • 10 km dráha – MČR Jičín, Česká Republika, čas 0:33:11, 3. 5. 2014
 • Polmaratón – Medzinárodný maratón mieru, Košice, Slovensko, čas 1:13:26, 5. 10. 2014
 • Maratón – 32nd Vienna City Marathon, Viedeň, Rakúsko, čas 2:36:20, 12. 4. 2015

Pôsobenie v reprezentácii

 • juniorská reprezentácia – celkovo 6 titulov MSR (2005 – 2007), 1 titul MS (2006)
 • seniorská reprezentácia – celkovo 26 titulov MSR (2007 – 2016)

Medzinárodný maratón mieru Košice – MMM

 • kategória polmaratón
  • 2006 – 1:19:24 – 1. miesto
  • 2007 – 1:18:43 – 1. miesto
  • 2008 – 1:18:05 – 1. miesto
  • 2009 – 1:17:34 – 1. miesto
  • 2010 – 1:16:32 – 1. miesto
  • 2013 – 1:14:31 – 1. miesto
  • 2014 – 1:14:26 – 1. miesto
  • 2015 – 1:16:27 – 1. miesto
 • kategória maratón
  • 2011 – 2:43:42 – 5. miesto

Národný beh Devín-Bratislava

 • 2006 – 0:42:47 – 1. miesto
 • 2008 – 0:40:43 – 1. miesto
 • 2009 – 0:43:15 – 2. miesto
 • 2010 – 0:40:44 – 1. miesto
 • 2011 – 0:39:58 – 1. miesto
 • 2012 – 0:40:42 – 1. miesto
 • 2014 – 0:39:31 – 1. miesto

V spolupráci

Hlavní partneri