Hore

Nočný beh Trebišov 2019

IV. ročník NOČNÉHO BEHU

Druhú júnovú sobotu sa v Trebišove už po 4-krát uskutočnilo bežecké podujatie, ktoré sa kvalitou vyrovná tím najlepším na Slovensku.

>600 bežcov, profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, jedinečné účastnícke medaily, bezpečne pripravená certifikovaná trať, detské behy v popoludnajších hodinách, skvelá atmosféra a kopec ďalších dôvodov, vďaka ktorým bol Nočný beh Trebišov skvelým športovým podujatím.

Podujatie pre vás pripravili

Vladovia a Peťo z OZ Stopa

a viac ako 60 najlepších dobrovoľníkov na svete

 

Propozície

Dátum: sobota 8. júna 2019

Dĺžka trate: 5 km a 10 km certifikovaná

Štarty: 10 km – 21:00, 5 km – 21:10

Povrch: pevný povrch (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v predajni O2 v Trebišove alebo na mieste štartu (podmienky uvedené nižšie)

Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2019

Kategórie

 • 5 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
 • 10 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Ženy 40 – 49 rokov
  • Muži 40 – 49 rokov
  • Muži 50 a viac rokov
  • Ženy 50 a viac rokov

Trať

Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5 km.

 

Štartovné

 • 9 € / osoba – online registrácia + online platba do 7. mája 2019
 • 12 € / osoba – online registrácia + online platba od 8. mája do 3. júna 2019
 • 15 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo platba na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 7. mája 2019 dostanete štartovné číslo s Vaším menom.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • č. ú.: 2800912031/8330
 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok)“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 3. júna 2019.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 7. mája dostanete štartovné číslo s Vaším menom)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • sladké potešenie
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Registrácia

Do 3. júna 2019 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 18:00 do 20:30. Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia bežcov a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2019“. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo. Za neplnoleté deti sa podpisuje rodič / zákonný zástupca.

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 17. mája 2019 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 28. mája do 7. júna v predajni O2 v Trebišove.

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 18:00 – 20:30
 2. sa registrujú po 17. máji: prezencia na mieste štartu v čase 18:00 – 20:30
 3. uhradia štartovné po 17. máji: prezencia na mieste štartu v čase 18:00 – 20:30

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2019

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • V rámci vlastnej bezpečnosti si bežci musia zabezpečiť svoj odev reflexnými prvkami.
 • Dôležitým prvkom bežca na nočnom behu je ČELOVKA – účastníci by si ju mali zaobstarať pre svoju bezpečnosť a lepšiu orientáciu na tmavších miestach.
 • Cez mesto sa bude bežať po mestských cestných komunikáciách a chodníkoch. Pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

Propozície

Dátum: sobota 8. júna 2019

Štarty: od 18:30

Povrch: pevný povrch (asfalt, spevnený chodník, dlažba)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v obchodnom dome PARIČAN – Trebišov, M. R. Štefánika 232, v predajni sportcyklo KELLYS  na prízemí . (podmienky uvedené nižšie) alebo na mieste štartu v čase 16:30 – 18:00

Kategórie

 • 6 – 8 rokov 300 metrov dievčatá – štart o 18:30
 • 6 – 8 rokov 300 metrov chlapci – štart o 18:30
 • 9 – 11 rokov 600 metrov dievčatá – štart o 18:45
 • 9 – 11 rokov 600 metrov chlapci – štart o 18:45
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov dievčatá – štart o 19:00
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov chlapci – štart o 19:00

Trať

Okruhy v parku, trať s pevným povrchom (asfalt, spevnený chodník, dlažba) bez prevýšení.

 

 

 

 

Štartovné

 • 5 € / osoba – online registrácia + online platba do 7. mája 2019
 • 7 € / osoba – online registrácia + online platba od 8. mája do 3. júna 2019
 • 9 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo platba na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 7. mája 2019 dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • č. ú.: 2800912031/8330
 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok) dieťaťa“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 3. júna 2019.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 7. mája dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia
 • ceny pre víťazov
 • sladké potešenie
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Registrácia

Do 3. júna 2019 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 16:30 do 18:00.

Neplnoleté dieťa sa registruje samo len za plnej vedomosti rodičov. Pozorne si prečítajte časť „Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla.“

Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2019 – detské kategórie“ zo strany rodiča resp. zákonného zástupcu. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo.

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre deti od 6 do 14 rokov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 17. mája 2019 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 28. mája do 7. júna v obchodnom dome PARIČAN – Trebišov, M. R. Štefánika 232, v predajni Športcyklo KELLYS  na prízemí .

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 18:00
 2. sa registrujú po 17. máji: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 18:00
 3. uhradia štartovné po 17. máji: prezencia na mieste štartu v čase 16:30 – 18:00

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2019 – detské kategórie

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

 

Podporujeme

Na nočnom behu budete môcť opäť podporiť dobrú vec. Účelom tohtoročnej zbierky je zakúpenie polohovacieho kresla (kresiel), ktoré by pacientom na onkologickom oddelení aspoň trochu vylepšilo komfort sedenia počas dlhých hodín pri tečení chemoterapeutických infúzií. Zbierku budete môcť podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom priamo na podujatí. V mene všetkých pacientov, ktorým by kreslo slúžilo vopred ďakujeme.

 

S čím nám môžeš pomôcť v deň preteku

 • podávanie informácií pred pretekom
 • pomoc pri registrácii
 • pomoc pri organizácii dopravy
 • fotenie pretekárov, prípadne nahrávanie videa
 • počas preteku dozeranie či pretekári dodržiavajú podmienky
 • po preteku pomoc s odstránením prekážok

Pridaj sa k nám

Pošli svoje meno, telefónne číslo a veľkosť trička na kontakt@ozstopa.sk, do predmetu mailu daj „Dobrovolnik“. Pred pretekom Ti zavoláme, stretneme sa a rozdelíme si úlohy.

Organizátor

S podporou

Katarína Pejpková (rod. Berešová)

Rodáčka z Trebišova, maratónkyňa, olympionička

Športové výsledky

Výsledky na vrcholných podujatiach

 • 2005
  • MS v behu do vrchu juniorky – Nový Zéland, Wellington, 8. miesto
 • 2006
  • ME v behu do vrchu ženy – Česká Republika, Malé Svatonovice, 12. miesto
  • MS v behu do vrchu juniorky – Turecko, Bursa, 1. miesto
 • 2007
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Maďarsko, Debrecen, 10. miesto
  • MS v behu do vrchu ženy – Švajčiarsko, 21. miesto
 • 2008
  • ME v behu do vrchu – Nemecko, 16. miesto
  • MS v behu do vrchu – Švajčiarsko, 18. miesto
  • Zlatá tretra Ostrava – slovenský rekord do 22 rokov v hodinovke
 • 2009
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, 18. miesto
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Litva, Kaunas, 8. miesto
 • 2010
  • ME v cezpoľnom behu – Portugalsko, Albufeira, 49. miesto
 • 2011
  • BMW Frankfurt Marathon, čas 2:39:11, 23. miesto – splnený B-limit na LOH Londýn 2012
 • 2012
  • Olympijské hry – Veľká Británia, Londýn, maratón, 98. miesto
 • 2013
  • Svetová Univerziáda – Rusko, Kazaň, polmaratón, 12. miesto, čas 1:15:52
 • 2014
  • MS v polmaratóne – Dánsko, Kodaň, polmaratón, 53. miesto, čas 1:15:02
  • ME – Švajčiarsko, Zurich, 10 000 m dráha, 19. miesto, čas 33:28.60
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, Cassette di Massa, 12.miesto
 • 2015
  • MS v maratóne – Čína, Peking, maratón, 22. miesto, čas 2:37:24
 • 2016
  • MS v polmaratóne – Veľká Británia, Cardiff, polmaratón, 62. miesto, čas 1:16:20
  • Olympijské hry – Brazília, Rio de Janeiro, maratón, 107. miesto, čas 2:50:57

Osobné rekordy

 • 3 km – Extraliga, Ostrava, Česká Republika, čas 0:9:48.52, 22. 5. 2010
 • 5 km cesta – Austrian Women’s run, Viedeň, Rakúsko, čas 0:16:21.3, 25. 5. 2014
 • 5 km dráha – MED Riga, Lotyšsko, čas 0:16:07.7, 22. 6. 2014
 • 10 km cesta – Laborecká 10-tka, Strážske, Slovenská Republika, čas 0:33:49, 27. 7. 2014
 • 10 km dráha – MČR Jičín, Česká Republika, čas 0:33:11, 3. 5. 2014
 • Polmaratón – Medzinárodný maratón mieru, Košice, Slovensko, čas 1:13:26, 5. 10. 2014
 • Maratón – 32nd Vienna City Marathon, Viedeň, Rakúsko, čas 2:36:20, 12. 4. 2015

Pôsobenie v reprezentácii

 • juniorská reprezentácia – celkovo 6 titulov MSR (2005 – 2007), 1 titul MS (2006)
 • seniorská reprezentácia – celkovo 26 titulov MSR (2007 – 2016)

Medzinárodný maratón mieru Košice – MMM

 • kategória polmaratón
  • 2006 – 1:19:24 – 1. miesto
  • 2007 – 1:18:43 – 1. miesto
  • 2008 – 1:18:05 – 1. miesto
  • 2009 – 1:17:34 – 1. miesto
  • 2010 – 1:16:32 – 1. miesto
  • 2013 – 1:14:31 – 1. miesto
  • 2014 – 1:14:26 – 1. miesto
  • 2015 – 1:16:27 – 1. miesto
 • kategória maratón
  • 2011 – 2:43:42 – 5. miesto

Národný beh Devín-Bratislava

 • 2006 – 0:42:47 – 1. miesto
 • 2008 – 0:40:43 – 1. miesto
 • 2009 – 0:43:15 – 2. miesto
 • 2010 – 0:40:44 – 1. miesto
 • 2011 – 0:39:58 – 1. miesto
 • 2012 – 0:40:42 – 1. miesto
 • 2014 – 0:39:31 – 1. miesto

Podujatie organizované

Hlavní partneri

Mapa organizácie dopravy počas Nočného behu