Hore

Nočný beh Trebišov 2022

Po covidovej prestávke sa po troch rokoch Nočný beh vracia do Trebišova. Poďme si to spolu užiť, vidíme sa 14.mája 2022. Tešíme sa na vás!

OZ Stopa

Propozície

Dátum: sobota 14. máj 2022 (sobota)

Dĺžka trate: 5 km a 10 km

Štarty: 10 km – 20:20, 5 km – 20:30

Povrch: pevný povrch (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v predajni Športcyklo (Paričan) v Trebišove alebo na mieste štartu (podmienky uvedené nižšie)

Kategórie

 • 5 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
 • 10 km
  • Juniori 15 – 19 rokov
  • Juniorky 15 – 19 rokov
  • Muži 20 – 39 rokov
  • Ženy 20 – 39 rokov
  • Ženy 40 – 49 rokov
  • Muži 40 – 49 rokov
  • Muži 50 a viac rokov
  • Ženy 50 a viac rokov

Trať

Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5 km.

 

Štartovné

 • 11 € / osoba – registrácia vrátane úhrady štartovného do 18. 24. apríla 2022
 • 14 € / osoba – registrácia vrátane úhrady štartovného od 18. 24. apríla do 12. mája 2022
 • 17 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo úhrada štartovného na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 1. mája 2022 dostanete štartovné číslo s Vaším menom.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok)“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 12. mája 2022.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V prípade, že sa podujatie nebude môcť uskutočniť z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu, uhradené štartovné bude automaticky presunuté do ďalšieho ročníka.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 27. apríla dostanete štartovné číslo s Vaším menom)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia (prvá zo série troch, ktoré spolu s medailami z ďalších ročníkov vytvoria jeden celok)
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Registrácia

Do 12. mája 2022 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 17:00 do 19:30. Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

 • Pretekárom na 5km trati sa po zaplatení pridelí štartovné číslo, ktoré bude začínať číslicou 5 – napr. 5001,5001,5002…5999
 • Pretekárom na 10km trati sa po zaplatení pridelí štartovné číslo, ktoré bude začínať číslicou 1 napr. 1001,1002,1003…1999
 • Pri registrácií na mieste budú univerzálne štartovné čísla

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia bežcov a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2022“. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo. Za neplnoleté deti sa podpisuje rodič / zákonný zástupca. (Nie je potrebné tlačiť žiadne tlačivo, len preštudovať podmienky uvedené nižšie a podpísať sa do zoznamu so súhlasom s podmienkami pri preberaní čísla. Pretekári súhlasia s podmienkami pretekov už pri samotnej registrácii na pretek.)

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 1. mája 2022 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 9. mája do 13. mája v predajni ŠPORTcyklo v Trebišove – budova Paričan, ul. M.R.Štefánika 2321/232.

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 19:30
 2. sa registrujú po 1. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 19:30
 3. uhradia štartovné po 1. máji : prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 19:30

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2022

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • V rámci vlastnej bezpečnosti si bežci musia zabezpečiť svoj odev reflexnými prvkami.
 • Dôležitým prvkom bežca na nočnom behu je ČELOVKA – účastníci by si ju mali zaobstarať pre svoju bezpečnosť a lepšiu orientáciu na tmavších miestach.
 • Cez mesto sa bude bežať po mestských cestných komunikáciách a chodníkoch. Pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

Propozície – Detské kategórie

Dátum: sobota 14. mája 2022

Štarty: od 18:15

Povrch: pevný povrch (asfalt, spevnený chodník, dlažba)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v termíne 9.mája – 13. mája v predajni Športcyklo v Trebišove – budova Paričan, ul. M.R.Štefánika 2321/232 počas otváracích hodín 9:00-17:30 alebo na mieste štartu v čase 17:00 – 18:00

Kategórie

 • 6 – 8 rokov 300 metrov dievčatá – štart o 18:15
 • 6 – 8 rokov 300 metrov chlapci – štart o 18:20
 • 9 – 11 rokov 600 metrov dievčatá – štart o 18:30
 • 9 – 11 rokov 600 metrov chlapci – štart o 18:35
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov dievčatá – štart o 18:45
 • 12 – 14 rokov 1000 metrov chlapci – štart o 18:50

Trať

Okruhy v parku, trať s pevným povrchom (asfalt, spevnený chodník, dlažba) bez prevýšení.

 

 

 

 

Štartovné

 • 5 € / osoba – registrácia vrátane úhrady štartovného do 18. 24. apríla 2022
 • 6 € / osoba – registrácia vrátane úhrady štartovného od 18. 24. apríla do 12. mája 2022
 • 7 € / osoba – registrácia na mieste v deň preteku alebo úhrada štartovného na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 27. apríla 2022 dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS – variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok) dieťaťa“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 12. mája 2022.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V prípade, že sa podujatie nebude môcť uskutočniť z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu, uhradené štartovné bude automaticky presunuté do ďalšieho ročníka.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 27. apríla dostanete štartovné číslo s menom štartujúceho dieťaťa)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia (prvá zo série troch, ktoré spolu s medailami z ďalších ročníkov vytvoria jeden celok)
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Registrácia

Do 12. mája 2022 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 17:00 do 18:00.

Neplnoleté dieťa sa registruje samo len za plnej vedomosti rodičov. Pozorne si prečítajte časť „Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla.“

Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Pretekárom sa budú prideľovať postupne štartovné čísla od 1 až 499
Pri registrácií na mieste budú prideľované univerzálne štartovné čísla

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia detí a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2022 – detské kategórie“ zo strany rodiča resp. zákonného zástupcu. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo (Nie je potrebné tlačiť žiadne tlačivo, len preštudovať podmienky uvedené nižšie a podpísať sa do zoznamu so súhlasom s podmienkami pri preberaní čísla. Pretekári súhlasia s podmienkami pretekov už pri samotnej registrácii na pretek.)

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob – PREFEROVANÝ – pre deti od 6 do 14 rokov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 1. mája 2022 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 9. mája do 13. mája v Trebišove -v predajni ŠPORTcyklo, budova Paričan, ul. M.R.Štefánika 2321/232 počas otváracích hodín 9:00-17:30.

2. spôsob – pre bežcov, ktorí

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 18:00
 2. sa registrujú po 1. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 18:00
 3. uhradia štartovné po 1. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:00 – 18:00

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2022 – detské kategórie

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na tejto stránke. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku – GPS: 48°37’24.5″N 21°43’30.8″E.

Informácie

Radi vám odpovieme na Vaše doplňujúce otázky na kontakt@ozstopa.sk

 

 

Podporujeme

Územný spolok Trebišov

Na podujatí sa uskutoční zbierka na dobročinný úmysel – na podporu činnosti Slovenského Červeného kríža, územného spolku Trebišov. Prioritne na nákup stoličiek pre seniorov – prijímateľov sociálnych služieb v sociálnych zariadeniach. Na amfiteátri budú máť zástupcovia SČK svoj stánok/stolík, kde sa ich budete môcť opýtať na ich činnosť a podporiť ich priamo na mieste prispením do pokladničky.

Navyše, 1 euro z každého štartovného venuje na tento účel aj OZ Stopa.

Viac o činnosti SČK ÚzS Trebišov pozrieť TU.

Územný spolok Trebišov poskytuje širokospektrálne služby v jednotlivých oblastiach pôsobenia, akými sú dobrovoľníctvo a humanitárna činnosť, bezpríspevkové darcovstvo krvi, výučby prvej pomoci, práca s deťmi a mládežou, či aktivity zamerané na prechádzanie a zmiernenie dopadu pandémie Covid  – 19.

V sociálnej oblasti je pomoc zameraná na najzraniteľnejšiu skupinu, ktorou sú seniori, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú  odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a poskytovanie sociálnych služieb. Na podporu sociálnej integrácie a začlenenie sa do spoločenského a kultúrneho života sú poskytované sociálne služby v sociálnych zariadeniach SČK ÚzS Trebišov, vrátane externého rozvozu obedov a prepravnej služby.

Práve orientácia pomoci na túto najzraniteľnejšiu skupinu, ktorou sú seniori, si najviac zaslúži našu pozornosť. Často sa cítia sa byť na okraji spoločnosti, nepotrební a menejcenní. V našich zariadeniach sociálnych služieb poskytujeme holistický prístup, ktorý je orientovaný na uspokojenie bio – psycho- socio – spirituálnych potrieb, ktoré navracajú pocit stratenej radosti, dôvery a šťastia. Denne vykonávame aktivity, besiedky a akcie s našimi prijímateľmi sociálnych služieb, a aj v dôsledku opotrebovania by sme v mene nás i našich prijímateľov sociálnych služieb uvítali príspevok, ktorý by bol použitý na nákup stoličiek, na ktorých trávia prijímatelia sociálnych služieb príjemne strávený čas zapojením sa do preferovaných aktivít.

 

S čím nám môžeš pomôcť v deň preteku

 • podávanie informácií pred pretekom
 • pomoc pri registrácii
 • pomoc pri organizácii dopravy
 • fotenie pretekárov/ nahrávanie videa
 • počas preteku dozeranie či pretekári dodržiavajú podmienky
 • po preteku pomoc s odstránením prekážok

Pridaj sa k nám

Pošli svoje meno a telefónne číslo na kontakt@ozstopa.sk, do predmetu mailu daj „Dobrovolnik“. Pred pretekom Ti zavoláme, stretneme sa a rozdelíme si úlohy.

Katarína Pejpková (rod. Berešová)

Rodáčka z Trebišova, maratónkyňa, dvojnásobná olympionička

Športové výsledky

 1. miesto – Nočný beh Trebišov 2019 – 5km – ženy 20-39 rokov   🙂

Výsledky na vrcholných podujatiach

 • 2005
  • MS v behu do vrchu juniorky – Nový Zéland, Wellington, 8. miesto
 • 2006
  • ME v behu do vrchu ženy – Česká Republika, Malé Svatonovice, 12. miesto
  • MS v behu do vrchu juniorky – Turecko, Bursa, 1. miesto
 • 2007
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Maďarsko, Debrecen, 10. miesto
  • MS v behu do vrchu ženy – Švajčiarsko, 21. miesto
 • 2008
  • ME v behu do vrchu – Nemecko, 16. miesto
  • MS v behu do vrchu – Švajčiarsko, 18. miesto
  • Zlatá tretra Ostrava – slovenský rekord do 22 rokov v hodinovke
 • 2009
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, 18. miesto
  • ME do 23 rokov na dráhe 10km – Litva, Kaunas, 8. miesto
 • 2010
  • ME v cezpoľnom behu – Portugalsko, Albufeira, 49. miesto
 • 2011
  • BMW Frankfurt Marathon, čas 2:39:11, 23. miesto – splnený B-limit na LOH Londýn 2012
 • 2012
  • Olympijské hry – Veľká Británia, Londýn, maratón, 98. miesto
 • 2013
  • Svetová Univerziáda – Rusko, Kazaň, polmaratón, 12. miesto, čas 1:15:52
 • 2014
  • MS v polmaratóne – Dánsko, Kodaň, polmaratón, 53. miesto, čas 1:15:02
  • ME – Švajčiarsko, Zurich, 10 000 m dráha, 19. miesto, čas 33:28.60
  • MS v behu do vrchu – Taliansko, Cassette di Massa, 12.miesto
 • 2015
  • MS v maratóne – Čína, Peking, maratón, 22. miesto, čas 2:37:24
 • 2016
  • MS v polmaratóne – Veľká Británia, Cardiff, polmaratón, 62. miesto, čas 1:16:20
  • Olympijské hry – Brazília, Rio de Janeiro, maratón, 107. miesto, čas 2:50:57

Osobné rekordy

 • 3 km – Extraliga, Ostrava, Česká Republika, čas 0:9:48.52, 22. 5. 2010
 • 5 km cesta – Austrian Women’s run, Viedeň, Rakúsko, čas 0:16:21.3, 25. 5. 2014
 • 5 km dráha – MED Riga, Lotyšsko, čas 0:16:07.7, 22. 6. 2014
 • 10 km cesta – Laborecká 10-tka, Strážske, Slovenská Republika, čas 0:33:49, 27. 7. 2014
 • 10 km dráha – MČR Jičín, Česká Republika, čas 0:33:11, 3. 5. 2014
 • Polmaratón – Medzinárodný maratón mieru, Košice, Slovensko, čas 1:13:26, 5. 10. 2014
 • Maratón – 32nd Vienna City Marathon, Viedeň, Rakúsko, čas 2:36:20, 12. 4. 2015

Pôsobenie v reprezentácii

 • juniorská reprezentácia – celkovo 6 titulov MSR (2005 – 2007), 1 titul MS (2006)
 • seniorská reprezentácia – celkovo 26 titulov MSR (2007 – 2016)

Medzinárodný maratón mieru Košice – MMM

 • kategória polmaratón
  • 2006 – 1:19:24 – 1. miesto
  • 2007 – 1:18:43 – 1. miesto
  • 2008 – 1:18:05 – 1. miesto
  • 2009 – 1:17:34 – 1. miesto
  • 2010 – 1:16:32 – 1. miesto
  • 2013 – 1:14:31 – 1. miesto
  • 2014 – 1:14:26 – 1. miesto
  • 2015 – 1:16:27 – 1. miesto
 • kategória maratón
  • 2011 – 2:43:42 – 5. miesto

Národný beh Devín-Bratislava

 • 2006 – 0:42:47 – 1. miesto
 • 2008 – 0:40:43 – 1. miesto
 • 2009 – 0:43:15 – 2. miesto
 • 2010 – 0:40:44 – 1. miesto
 • 2011 – 0:39:58 – 1. miesto
 • 2012 – 0:40:42 – 1. miesto
 • 2014 – 0:39:31 – 1. miesto

Mapa organizácie dopravy počas Nočného behu

 

 

Organizátor
S podporou 
Mesta Trebišov

Generálny partner podujatia