Hore

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

OZ Stopa dbá na dodržiavanie ochrany osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

 OZ Stopa

Ružová 109/17

076 15 Veľaty

IČO: 42 41 00 61

 

 1. Zákonnosť a transparentnosť spracúvania

Vaše údaje spracúvame zákonným spôsobom, pričom sme prijali všetky vhodné opatrenia so zámerom poskytnúť Vám potrebné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pred poskytnutím osobných údajov ste informovaní o tom, aké osobné údaje nám odovzdávate, ako dlho budú spracovávané, ako je s nimi nakladané, že nebudú poskytnuté tretím stranám a ste informovaní aj o právach, ktoré v súvislosti s takýmto spracovaním máte.

 1. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktnom formulári na našej stránke môžete požiadať o viac informácií ohľadom akcií, ktoré organizujeme. Z tohto titulu a preto, aby sme Vám mohli danú informáciu poskytnúť, spracovávame tieto informácie:

 • Meno
 • E-mail

 

Neplnoletí

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že takáto osoba má záujem o poskytnutie našich produktov alebo služieb, realizácia právnych úkonov na našej stránke musí podliehať súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky, nezhromažďujeme o Vás žiadne osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na určenie konkrétnej osoby.

Údaje za účelom prihlásenia san a Veľatský Lesný Beh

Za účelom prihlásenia san a Veľatský Lesný Beh zhromaždujeme údaje, vďaka ktorým Vás vieme registrovať na túto akciu.

Ukladané údaje sú anonymné a sú to:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefón

 

Minimalizácia údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú primerané účelu, relevantné a sú obmedzené na taký rozsah, ktorý je nevyhnutný pre sprostredkovanie služby či informovanie.

Správnosť a aktuálnosť údajov

Údaje sú podľa potreby a na základe Vašich informácií aktualizované a vždy budú opravené alebo vymazané, pokiaľ nie sú z hľadiska relevantnosti správne.

 1. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Údaje sú spracovávané čiastočne automatizovane a čiastočne manuálne. Nachádzajú sa na zabezpečených serveroch v rámci EÚ a nie sú prenášané ani poskytované tretím stranám a mimo EÚ.

Osobné údaje sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL. Spracovanie dát prebieha prostredníctvom výpočtovej techniky a je chránené v súlade s aktuálnymi technickými možnosťami s ohľadom na mieru rizika ich zneužitia.

Prístup k údajom majú len oprávnené vedenie OZ. Zaväzujeme sa, že s údajmi nakladáme tak, aby sme zamedzili zneužitiu, poškodeniu, strate či zničeniu týchto údajov a všetky osoby prichádzajúce do styku s údajmi sú poučené o nutných technických a organizačných opatreniach, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli viesť k takýmto činom prípadne by ohrozili bezpečnosť Vašich údajov.

 1. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu poskytovanie služby (poskytnutie informácií, registrácia).

 1. Pre aké účely Vaše osobné údaje uchovávame

Ak prejavíte záujem o informácie o našich aktivitách, evidujeme tieto osobné údaje za účelom poskytnutia týchto informácií alebo za účelom plnenia týchto záväzkov (registrácia na podujatia).

Obmedzenie účelu

Vaše údaje sú spracovávané len za účelmi spomenutými priamo pri ich získavaní (a v tomto dokumente) a nebudú spracované na iné účely.

 1. Vaše práva nad svojimi údajmi

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom
 • Práva na opravu
 • Práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kontakt@ozstopa.sk.

Upozorňujeme Vás, že práva na zmazanie Vašich údajov môžu byť obmedzené zákonnou povinnosťou o uchovávaní údajov. Okrem toho si môžu podľa zákona vyžiadať dané údaje súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom určené úrady.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

 1. Zodpovednosť

Naše OZ je zodpovedné za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

 

Používanie Cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies

Na našich stránkach využívame:

Funkčné cocokies – sú nevyhnutné a zabezpečujú základnú funkcionalitu nášho webu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Údaje, ktoré zbierame, sú anonymné a nie je ich možné pripradiť k určitej osobe.